qabz

#پنجم_دیماه اوج وحشت رژیم را به نمایش گذاشت. با هر یک از این فراخوانها رژیم را متحمل هزینه ای بس سنگین میکند. بسیج حداکثری نیروهای انتظامی بدون آنکه هیچ قیامی صورت بگیرد جنگ روانی ملتی است که از مانور قدرت پوشالی رژیم به ستوه آمده. چندین عملیات انفجاری از جمله به آتش کشیدن حوزه علمیه خواهران زینب در خیابان سهرودی تهران توسط سربازان گمنام صورت گرفت، لطف این عملیاتها به خطر انداختن امنیت رژیم است امری که بسیار ضروری ست. 
 
یکی از مهم‎ترین حقوق طبیعی انسان، حق دفاع در مقابل تجاوز به جان، آزادی، عرض، ناموس و مال اوست. از منظر قانونی هرگاه کسی بخاطر دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا آزادی خود یا دیگری و با رعایت شرایط پیش‎بینی شده در قانون، مرتکب هر عملیگردد، عمل ارتکابی او جنبه مجرمانه خود را از دست داده، و چنین شخصی معاف از مسئولیت کیفری و مدنی است. 

در همین راستا وظایف انقلابیون میتواند موارد زیر باشد؛

۱. مرتبا شرایط را برای حکومت تنگتر و تنگتر کنید، اخلال تولید کنید و امنیت انصار حکومتی را هر روز بیش از بیش به خطر بیاندازید،به آتش کشیدن حوزه علمیه خواهران زینب، قرارگاههای بسیج و بنرهای خامنه ای یکی از این تاکتیکهاست.

۲. از تمام پیجها و کانالهایی که به نوعی به کارگزاران حکومتی و یا سلیبریتی ها ریط دارد خارج شوید و آنها را افشا کنید و مورد سرزنش قرار دهید

۳. امنیت نیروهای نظامی و امنیتی را با مخاطره جدی مواجه کنید

۳. آتش کشیدن روزانه کلیه بنرهای حکومتی در سراسر کشور

۴. خانمها کشف حجاب کنید، ازتمامی قیود و قوانین جمهوری اسلامی سرپیچی کنید. خانمها همه را تشویق کنید که قبض آب و برق ندهند و بودجه دولت را از این که هست فشرده تر کنند.

۵. تبلیغ تاکتیک ایجاد ترافیک سراسری با بوق زدنهای ممتد جهت تسخیر کامل خیابان توسط نیروهای مردمی و محاصره روانی رژیم

۶. مجهز شدن به کوکتل مولوتف و ابزارهای دفاعی و لیزر و غیره

۷. حمایت از راهبرد براندازی و تشویق انصاف و کلیه کارگران و کارمندان دولت به اعتصاب سراسری

۸. شعارنویسی روی دیوارها و‌ پخش تراکت در سطح وسیع.

۹. ایجاد پیوند بین همه لایه ها و طرفین جنبش براندازی از کارگران تا دانشجویان، معلمان، پرستانداران و غیره

۱۰. تعطیلی مدارس و دانشگاهها و کمک به شکلگیری اعتصاب سراسری فرهنگیان و واحدهای اداری و تولیدی که در واقع اغلب تولیدی ندارند. فقط یک هفته اعتصاب همگانی و سراسری در همه حوزه ها و علی الخصوص بستن ترافیک و راهبندان در خیابانها و عدم خرید بنزین کافی ست تا نظام از کار و مشروعیت بیفتد و از ترس نابود شود. رژیم رفتنی است تنها یک تلنگر باقی ست!

 

#ویکتوریا_آزاد

 

۶ دیماه ۱۳۹۸

 

#اتحاد_میلیونی