روز 12 ژوئن مصاحبه ای داشتم با آقای حسین مهری در رادیو صدای ایران در باره سالروز 22 خرداد سرآغاز جنبش همبستگی زنان در ایران، دستگیری ها و اهداف و دستاوردهای این جنبش که از برنامه چهره ها و گفته های این رادیو پخش گردید. برای شنیدن این مصاحبه اینجا کلیک کنید.