آوای مردم: نقش رسانه های اپوزیسیونی و سیاستهای آنها برای گذار از رژیم
این برنامه مقایسه ای دارد بر تعریف رسانه هدفمند و باورمند و فرق بین آنها و اینکه رسانه هدفمند چه تاثیری در افکار عموم مردم ایران از سال۵۷ تاکنون داشته است میهمانان برنامه
بانو ویکتوریا آزاد کنشگروفعال جنبش زنان
حسن اعتمادی عضو هیئت دبیران جنبش سکولار دموکراسی ایران
برای دیدن این برنامه اینجا کلیک کنید