دیروز جمعه 20 آوریل مصاحبه ای داشتم با رادیو صدای ایران در باره برائت قاتلین قتل های محفلی کرمان توسط دیوان عالی کشور که سخن به موضوعات دیگر از قبیل حقوق بشر و مبارزات زنان نیز کشیده شد. برای شنیدن این مصاحبه به  اینجا  کلیک کنید.