در رادیو پرشین، برنامه اندیشه ها
پیرو انتشار رساله مهم و تأمل برانگیز آیت الله بروجردی در رد ولایت فقیه، خانم ویکتوریا آزاد، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان به بررسی ابعاد و زوایای مختلف این رساله پرداخت. 
خانم آزاد ضمن معرفی آیت الله بروجردی به عنوان یک مبارز صلح طلب و دموکراسی خواه، تقریر چنین رساله ای را از درون زندان بسیار مهم قلمداد مینماید و می گوید :
" فکر میکنم که بسیاری از آیات عظام اگر جرأت داشته باشند باید یک سندی در رد این سند ارائه بدهند و یا اگر سکوت کردند یعنی که این سند در واقع به لحاظ اصول اسلامی و به لحاظ پایه های اعتقادی اسلامی سندیت دارد "
این فعال حقوق بشر ضمن مهم دانستن انتشار چنین رساله که اصل ولایت فقیه را نشانه گرفته است می گوید : " در عرصه نظری بسیار حائز اهمیت هست که کسانی باشند که این اصول رو به نقد و چالش بکشند و فکر میکنم این بسیار حائز اهمیت هست که این برداشتهای مختلف از آیات قرآن به بحث گذاشته بشود " وی در ادامه می گوید : " اگر ما رژیم مبتنی بر دموکراسی داشتیم امروز همین رساله باید یکی از مسائل مورد بحث و چالش برانگیز رسانه ای میشد و راجع به آن گفتگو میشد، تفحص میشد. همان گونه که ما در کشورهای غربی شاهد هستیم که مبانی مختلف ایدئولوژیکی، باورهای مذهبی و غیر مذهبی و اصولا مقولات مختلف اجتماعی و سیاسی و اقتصادی به چالش و بحث و گفتگو گذاشته میشه. ولی متاسفانه با وجود چنین رژیم استبدادی باید چنین فقهایی و چنین صاحب نظرانی بجای اینکه به تفاسیر و تعابیر و ترویج و تبلیغ دیدگاههای خودشون مشغول باشند باید عمرشان را در زندانها بگذرانند "
این فعال سیاسی، مباحث مطرح شده درباره آزادی اعتقادی را یکی از اصول مهم و مسلم این رساله می داند و ضمن دفاع از دیدگاههای آیت الله بروجردی درباره سکولاریسم می گوید : " به نظر من جایگاه آیت الله کاظمینی بروجردی در جنبش سکولاریسم ایران حائز اهمیت است "
جهت شنیدن فایل صوتی لطفا اینجا کلیک نمایید