این دو مصاحبه 5 سال پیش انجام شده و هردو را تازه پیدا کردم.
در این مصاحبه ها که با رادیو پیوند انجام گرفته ، درباره شبکه سازی جنبش زنان و دستاوردهای فراکسیون زنان در مجلس ششم و همچنین کمبودهای این جنبش در آن زمان گفتگو کرده ام 
برای شنیدن مصاحبه اول اینجا کلیک نمایید 
برای شنیدن مصاحبه دوم اینجا کلیک نمایید