victoria iw۲۴ تیر ۱۴۰۲

«ویکتوریا آزاد»، فعال سیاسی، در سخنرانی خود به مناسبت دومین نشست «بررسی واقعیت‌های گذار به فردای ایران؛ آسیب شناسی جنبش زن زندگی آزادی»، گفت که خیزش اعتراضی بعدی ایرانیان در آینده نزدیک رخ خواهد داد و چنان‌چه اپوزیسیون و مردم هماهنگ‌تر عمل کنند، ضربه محکم‌تری به جمهوری اسلامی وارد می‌شود.

شنبه ۲۴تیر۱۴۰۲، خانم آزاد که از طریق ارسال ویدیو در این نشست شرکت می‌کرد، با تاکید بر اهمیت آسیب‌شناسی و شناخت اشتباهات «خیزش مهسا»، گفت: «چالش مشروعیت در این خیزش، یکی از مهم‌ترین و بنیادی‌ترین و محوری‌ترین چالش‌هایی است که جمهوری اسلامی با آن دست به گریبان است.»

او همچنین ادامه داد: «جنبش ۱۴۰۱، هنوز در بنیان‌های جامعه زنده است و در ارتباط با موضوعات مختلف خود را نشان می‌دهد. بنابراین، موضوعی نیست که از آن بتوان به‌عنوان یک شکست یاد کرد.»

به گفته این فعال سیاسی، یکی از دستاوردهای مهم خیزش اعتراضی ایرانیان در سال ۱۴۰۱، کم‌رنگ شدن حجاب اجباری در جامعه ایران بوده و مشخصه اصلی این خیزش، حضور جمعیت بیشتری از مخالفان و محوریت زنان در اعتراضات بوده است.

خانم آزاد در توضیح این موضوع نیز افزود: «زنان، یک دست‌وپنچه جدی با حمایت مردان با رژیم جمهوری اسلامی داشته و دارند. امروز حجاب کم‌کم دارد موضوعیت خود را از دست می‌دهد، به‌خاطر اینکه این مقاومت مدنی زنان و حمایت وسیع مردان در ایران، جمهوری اسلامی را برای اعمال حجاب اجباری آچمز کرده است.»

او فروریختن ترس مردم را نیز از دیگر دستاوردهای مهم این اعتراضات دانست و با تاکید بر اینکه برای همراه کردن قشر خاکستری در اعتراضات باید سازوکار مثلث «مردم، حکومت و قدرت‌های خارجی»، به‌نفع مردم باشد، گفت: «قشر خاکستری وابسته به منافعش است و نظاره می‌کند که ببیند قدرت‌های خارجی، اپوزیسیون و دستگاه رهبری چگونه عمل می‌کند. این قشر بسیار دقت دارد به این که منافع کلان یا مختصری که دارد را به‌راحتی از دست ندهد.»

او در ادامه مدعی شد که بنا بر داده‌های خود حکومت، ۹۰ درصد از مردم «رژیم را نمی‌خواهند» و گفت «شاید فقط اگر ۲۰ درصد از این ۹۰ درصد به این نتیجه برسد که با یک حضور مقتدر در خیابان می‌تواند این صحنه را کاملا به نفع خود عوض کند، بسیاری از این بحث‌ها موضوعیتی نخواهد داشت.»

شعارها ملی و همه‌شمول باشد
به گفته ویکتوریا آزاد، از جمله عواملی که از پیوستن اقشار گسترده‌تر به اعتراضات جلوگیری کرد، برخی از شعارها بود که جوانان سر می‌دادند و «با خواسته‌ها و مطالبات مردم ایران هماهنگی نداشت.»

او توصیه کرد که شعارهایی که در خیابان مطرح می‌شوند، «ملی» و حاوی «مطالبات مردمی در سطح وسیع» باشد.

آزاد همچنین با تاکید بر اینکه در براندازی جمهوری اسلامی، نگاه اپوزیسیون باید واقع‌گرایانه باشد، گفت: «نگاه خیالبافانه اپوزیسیون به ماجرا و این تصور که عنقریب جمهوری اسلامی می‌افتد هم، یکی دیگر از آسیب‌ها بود. من به شما می‌گویم که جمهوری اسلامی به‌عنوان یک حاکمیت تاریخ مصرفش تمام شده و واقعا یک جنازه است که روی زمین افتاده است، ولی نیروی سرکوب و قدرت‌های خارجی را دارد که پشتش هستند.»

به گفته این فعال سیاسی، «رسانه‌ها نیز در ایجاد این توهم دخیل بوده‌اند و به‌جای اینکه سقوط جمهوری اسلامی را نزدیک القا کنند، می‌بایست بر همه شمول بودن پوشش خبری اتفاقات، از جمله اعتراضات در شهرستان‌هایی مانند ایذه، تمرکز می کردند.»

آزاد همچنین توصیه کرد که مردم و اپوزیسیون بیشتر بر سازماندهی و تشکل‌سازی تمرکز کنند و زمانی به خیابان بیایند که می‌دانند، جمعیت زیادی را با خود به‌همراه خواهند داشت.
#ویکتوریاآزاد #گذاربهفردایایران #اعتراضاتسراسری #مهساامینی

برگرفته از ایران وایر
@Farsi_Iranwire

برای دیدن و شنیدن این سخنرانی اینجا کلیک کنید