دوشنبه 26 ماه مه مصاحبه ای داشتم با آقای مهری در برنامه بسوی ایران رادیو صدای ایران در زمینه تحلیل و بررسی هشدارنامه آقای رضا پهلوی به خامنه ای و شرکا.
برای شنیدن این مصاحبه اینجا کلیک نمائید