دوشنبه 23 آوریل در برنامه تفسیر خبر صدای آمریکا همراه با خانم ها الهه هیکس و دکتر رویا طلوعی مصاحبه ای داشتم با آقای جمشید چالنگی در باره موج جدید سرکوب زنان ایرانی تحت عنوان مبارزه با بدحجابی و همچنین نقض آشکار حقوق بشر در ایران.
تمامی این مصاحبه را میتوانید از این آدرس ببینید:
http://www.voanews.com/real/voa/nenaf/pers/pers1530vbMON.ram 
چون آرشیو صدای آمریکا هر 7 روز یکبار بروز میشود من بدلیل محدودیت فضای سرور،از این مصاحبه یکساعته بخشهای مربوط به خودم را در 4 کلیپ در زیر قرار داده ام   
قسمت اول .... قسمت دوم .... قسمت سوم .... قسمت چهارم