در تاریخ 26 ژوئن مصاحبه ای با آقای حسین مهری در رادیو صدای ایران داشتم که از برنامه بسوی ایران پخش گردید. در این مصاحبه نظرات خودم را در زمینه برگزاری همایش همبستگی پاریس و نقطه نظرات درون و بیرون این همایش را بیان داشتم.
برای شنیدن این مصاحبه اینجا کلیک کنید .