روز سوم اوت مصاحبه ای داشتم با آقای مهری در رادیو صدای ایران در باره موج سرکوبها و اعدام های اخیر که جمهوری اسلامی بار دیگر چهره کریه خود را نشان داد و تعدادی از جوانان ایرانی را به عنوان ارازل و اوباش به دار آویخت.
برای شنیدن این مصاحبه   اینجا کلیک کنید .