روز سه شننبه 18 سپتامبر مصاحبه ای داشتم با رادیو صدای ایران
در این برنامه به لایحه جدیدی که به لایحه حمایت از خانواده در ایران نامیده شده پرداخته شد و من به سئوالاتی که توسط مجری برنامه آقای مهری مطرح میشد پاسخ دادم.
در انتهای این مصاحبه ترانه آقای ابی در باره زنان نیز پخش شد که شنیدنی است.
برای شنیدن این مصاحبه و ترانه آخر آن اینجا     کلیک کنید تا دانلود شود