چند روز پیش ( هفتم فوریه ) مصاحبه ای با برنامه ساعت هفت رادیو تلویزیون صدای آمریکا داشتم که در آن خانم هما سرشار و آقای دکتر سهراب سبحانی نیز شرکت داشتند و در زمینه سیاست خارجی انقلاب اسلامی و دوستان و دشمنان آن نظرات خودم را ابراز داشتم. برای شنیدن بخشهای مربوط به من به ادرس زیر کلیک کنیذ
http://www.victoriaazad.com/audio/victoria.mp3