روز شنبه هشت مارس بمناسبت روز جهانی زن مصاحبه ای داشتم با برنامه میز گردی با شما در صدای آمریکا که بهمراه خانم شیرین رضویان در حوزه مسائل زنان ایران بویژه کمپین یک میلیون امضا و آسیب شناسی آن با آقای بهنود مکری مجری این برنامه گفتگو کردیم.

برای دیدن این مصاحبه اینجا کلیک نمائید