در دوم دسامبر مصاحبه ای داشتم با آقای مهری در رادیو صدای ایران در برنامه بسوی ایران که در باره 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت بر علیه زنان، سیاست های جمهوری اسلامی بر علیه زنان و مبارزات زنان ایرانی بویژه کمپین یک میلیون امضا و دستگیری فعالان این کمپین با هم گفتگو کردیم. این مصاحبه در آرشیو رادیو صدای ایران ، در ابتدای برنامه بسوی ایران روز 2 دسامبرقرار دارد. برای شنیدن بخش مربوط به مصاحبه من   اینجا کنید