روز یکشنبه 13 آوریل مصاحبه ای داشتم با آقای مهری در رادیو صدای ایران درباره آزادی خانم مقدم ووضعیت کنونی مبارزات زنان درایران.

برای شنیدن این مصاحبه اینجا کلیک کنید.