دوشنبه 30 ژوئن مصاحبه ای داشتم با آقای مهری در رادیو صدای ایران در باره موضوعات گوناگون درحوزه حقوق بشر، معضلات جمهوری اسلامی و همچنین خارج شدن نام سازمان مجاهدین خلق از لیست تروریست ها، جنبش زنان و مقاله من در خصوص آسیب شناسی جنبش یک میلیون امضا، سمینار زن و نو اندیشی دینی در حسینیه ارشاد و سکولاریسم که از برنامه چهره ها و گفته ها پخش گردید. برای شنیدن این مصاحبه اینجا کلیک نمائید.