در تاریخ 18 اوت گفتگوئی داشتم  با آقای مهری در برنامه چهره ها و گفته های رادیو صدای ایران در خصوص مخالفت با لایحه جنایت بار حقوق خانواده و عواقب شوم آن در صورت تصویت و اجرا ، و اطلاعات دیگری در این ارتباط.
برای شنیدن این گفتگو اینجا کلیک نمائید