سوم اکتبر، در رادیو صدای ایران گفتگوئی با آقای حسین مهری عزیز داشتم در خصوص اعتصاب غذای زندانیان کرد، حمایت مبارزین کرمانشاهی و سایر مبارزان و سپس در باره مقاله اخیرم در مورد تغییر ناپذیری سیاست خارجی ایران و اسرائیل ستیزی نظام گفتگو داشتیم و مسئله مرکزی در سیاست خارجی ایران از زاویه قانون اساسی کشور و راهبردهای سیاست خارحی او را مورد بررسی قرار دادیم
برای شنیدن این گفتگو اینجا کلیک نمائید