در دوم مارس مصاحبه ای داشتم با آقای مهری در برنامه چهره ها و گفته های رادیو صدای ایران که طی آن در زمینه مسائل مربوط به نقض مستمر حقوق بشر در ایران و آخرین خبرها در مورد دستگیری ها و زندانیان سیاسی از جمله آقای کاظمینی بروجردی، خانم زهره شریفی، عالیه اقدامدوست، آقای حشمت الله طبرزدی و ... گفتگو شد. برای شنیدن این مصاحبه اینجا کلیک نمائید.