Active Image
دوشنبه 21 ماه مه در برنامه تفسیر خبر صدای آمریکا همراه با خانم ها الهه هیکس و دکتر رویا طلوعی مصاحبه ای داشتم با آقای جمشید چالنگی در باره  نقض آشکار حقوق بشر در ایران.
  .این مصاحبه از طریق تلفن انجام گرفت . قسمت اول بصورت کلیپ و قسمت دوم و سوم بصورت  ام پی 3 در زیر آمده است