Den iranska regimen negligerar konsekvent mänskliga rättigheter och demokrati till förmån för prästerskapets systematiska förtryck av det iranska folket. Att kämpa för och sträva efter införandet av demokrati i Iran är en kamp som kräver mod. För närvarande visar studenterna i Iran detta mod. För att kunna belysa de problem som studenter i Iran dagligen upplever, har Solidarietsgruppen för studenter i Iran bildats i Göteborg. Solidaritetsgruppen för studenter i Iran är en religiöst och politiskt oberoende organisation som har målet att i samarbete med andra organisationer, föreningar och partier stödja studenterna! s kamp, bland annat genom att hylla Studenternas dag den 9 juli i Iran.
Efter rättväsendet försök att öka censuren av den fria pressen uppstod i juli 1999 de största demonstrationerna i Iran sedan revolutionen 1979. Demonstrationerna blev ett uttryck för det allmänna missnöjet över den ekonomiska situationen, brist på möjligheter till studier, frihetsbegränsande åtgärder samt den långsamma reform-takten. Den 9 juli 1999 stormades studenthemmen av regimtrogen milis vilket result-erade i att minst fyra studenter dödades, 300 skadades och 400 arresterades. Minst fyra studenter hålls fortfarande fängslade och universitetsläraren Hashem Aghajari har dömts till döden. Ingen har hittills hållits ansvarig för attackerna på studenterna.
 I början av juni i år protesterade studenterna mot planerna att privatisera Teherans universitet. Demonstrationerna växte i styrka då allmänheten anslöt sig till de fredliga protesterna och krävde frihet, demokrati och reformer. Prästerskapets motreaktion var att med både reguljära och irreguljära styrkor brutalt slå ner protesterna. Återigen har sovande studenter på studenthemmen attackerats och misshandlats och minst 500 demonstranter har gripits. Studenterna har lovat att protesterna ska fortsätta och kulminera den 9 juli, till minne av de hänsynslösa attackerna fyra år sedan.
 Den iranska regimen har undertecknat samtliga FN- konventioner rörande mänskliga rättigheter. Enligt artikel 19 i FN:s allmänna förklaring mot mänskliga rättigheter , att varje människa har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet . Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka , mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser, men Iranska regeringen underlåter samtidigt att förverkliga dessa grundliga rättigheter .
 Stora brister föreligger vad avser mänskliga rättigheter i Iran . Exempelvis respekteras inte rätten till liv och kroppsligt integritet , men även kvinnans rättigheter är också svagt respekterade . detta är grundorsaken bl.a. till extremism av olika slag , som tar sig i uttryck i fundamentalism och övergrepp .
    Vi kräver att den svenska regeringen, EU och FN offentligt fördömer den iranska regimen och att de uppmärksammar och stödjar studenternas kamp för demokrati och mänskliga rättigheter i Iran.
   Vi kräver att den iranska regimen släpper de politiska fångar och studenter som fängslats.
   Vi kräver att svensk media uppmärksammar de iranska studenternas rop för frihet och demokrati och att svenska journalister tar sitt ansvar i solidaritet med sina iranska kollegor vars yttrandefrihet begränsas för var dag.