Med anledning av er officiella resa till Iran, skulle vi vilja framföra vår syn på det politiska läget i Iran, och våra önskemål i dialogen med Iran. Enligt den senaste rapporten från Moris Capitorn, FN.s rapporter om Iran och Amnesty International, så har den iranska regimen fortsatt med kränkningar av mänskliga rättigheter.

Vi tycker att det den politiska dialogen med Iran skall vara kritiskt för att en demokratisk stat som Sverige inte bara kan tänka på ekonomisk vinst och affärer i relationen med Iran. De långvariga kränkningarna mot mänskliga rättigheter under den islamiska regimens politiska-religösa förtryck är ökänd, och det iranska folket har fått betala skyhögt i form av mänskligt lidande, tortyr, ekonomisk förlust och förlust i humankapital. Den svenska opinionen är starkt emot det politiska  förtrycket mot oliktänkande och särkilt diskrimineringen av kvinnor.  

 Det iranska folket har i de senaste, starkt begränsade valen, visat att det finns ett folkligt krav på allsidiga reformer. Man har, i olika val, valt bort de mest konservativa och reaktionära krafterna, och försökt noga välja de relativt reformsinnade kandidaterna.  Denna folkmedvetenhet har rubbat balansen i den totalitära makten och en del reformvänner har fått mandat av folket för att förändra det totalitära politiska systemet. De mest konservativa har ringa chans i valen att få folkets förtroende, de håller sig vid makten med hjälp av allt från valfusk till att inte respektera folkets röst. Vi och många andra sekulära reformvänner, som inte har någon band med regimens olika falanger, har inga möjligheter att få ställa upp i valen.

 Den konservativa falangen, med Ayatollah Khamenei i spetsen, har inte accepterat sitt misslyckande och de försöker med all kraft hindra parlamentet och andra reformvänner jobba för förändring i ro. Helst vill de vrida klockan tillbaka till den totala kontrollen de hade tidigare. De har försökt att smutskasta parlamentet och reformvännerna. De har försökt att flytta en del makt från parlamentet till de institut som inte väljs av folket. De har försökt att skrämma reformvänner till tystnad eller lydnad, och att stänga de tidningar som klart avslöjat maffialiknande maktmissbruk.

Vi tycker att reformvännerna vid makten med president Khatami i spetsen borde hantera situationen annorlunda än vad de har gjort hittills. De borde ännu tydligare slå vakt om folkets förtroende, och inte sälja den eller överlåta det till de icke folkvalda. De kommer att tappa alltmer sitt folkliga stöd om de inte lever upp till medborgarnas krav på ett annat innehåll och hastighet av reformerna.
 I ett sådant känsligt politiskt läge, tycker vi att omvärldens stöd och påtryckningar för fortsättning av reformprocessen gynnar demokratiska krafter i Iran. Vi anser att Sverige bör lyfta fram de kränkningar som görs mot de mänskliga rättigheterna i Iran och protestera mot dessa.

 USA: s nya policy mot Iran gagnar de konservativa som vill med hänvisning till yttre fiende och krigshot förkajuta reformkraven till framtiden. Vi hoppas att inte Sverige går med på det oansvariga Bush adminstrativets krigsförklaring linje mot Iran.

Kravet på en sekulär stat där religion och stat är skilda från varandra i Iran får allt mer stöd, och frihet och demokrati och respekt för mänskliga rättigheter har blivit massornas krav men det är kostsamma krav fortfarande. Det finns hundra tals av politiska samvetsfångar alltifrån journalister till fortfattare och studenter, lärare och arbetare som fängslas bara för att de är oliktänkande eller de kräver rättvisa och demokrati. Diskrimineringar och orättfärdiga inhumana strafflagar mot kvinnor bl.a. Stening är avskyvärda. Vi räknar med det att Sverige inte är neutral när de mänskliga rättigheterna kränks och vi hoppas att dessa frågor tar lämplig plats och vikt i dialogen med makthavarna i Iran.

Victoria Azad- Distriktsledamot i Vänsterpartiet –Göteborg
Kvinnor utskott ansvarig
Medlem i Amnesty international-kvinnor sektion

2002-04-14