آقای توبن از طرفداران فاشیسم بوده و در المان، انگلیس و استرالیا مورد تعقییب میباشد
http://en.wikipedia.org/wiki/Gerald_Fredrick_T%C3%B6ben
دکتر فریدریش توربن: به تهران خوش آمدید. این جا میدان آزادی است.اینجا در سال 1979 انقلاب انجام گرفت.اینجا آرزوی آزادی از تسلط قدرت های خارجی به وقوع پیوست. ما خواهیم دید, که انقلاب چگونه زخم هائی را باز می گشاید, که بایستی باز می شدند. وقتی که انسان ها می خواهند خودرا آزاد کنند. همچنان که می بینید, اینجا ترافیک سنگینی در جریان است. اینجا تهران است و شما عوج ترافیک تهران را در راس ساعت 5 ملاحظه می کنید. من شما را در اینجا ترک می کنم, زیرا هم اکنون بایستی به کاری دیگر بپردازیم. این یک برنامه ویژه است.مصاحبه با دکتر رامین. همچنان که می دانید دکتر کار هائی را در سال 2006 به انجام رسانید. از آنجائی که من الآن در تهران هستم, از فرصت استفاده می کنم و چند کلمه با او صحبت می کنم.آقای رامین خوشحال هستم که بعد از دو سال با شما هستم.

دکتر رامین:حوش آمدید. تهران دومین خانه برای شما و تمام دوستانی است که چشم انتظار حقیقت,عدالت و آزادی هستند و برای آن مبارزه می کنند. خوش آمدید. خوشحالم.

دکتر توربن:متشکرم. می توانید بگوئید که در دوران اخیر چه اتفاقاتی رخ داده اند. مثلا" دو سال پیش که من در لندن بازداشت شدم. شما نامه نگاری کردید و مطالبی را جمع بندی کردید. در این موارد چه فکر می کنید؟

دکتر رامین: آقای دکتر توربن! من باید به عنوان مدیر کل موسسه تحقیقات و هلو کاوست تاکید کنم که ما اینجا در تهران تمام فعالیت های دوستان خودرا در سراسر جهان دنبال می کنیم. سر نوشت شما, سرنوشت ماست. ما در حقیقت یک گروه هستیم که اهدافمان مشترک است, هر چند که ملیت, مذهب, فرهنگ و تاریخمان متفاوت می باشد.

ما یک هدف داریم: یعنی حقیقت, عدالت و آزادی. ادعا هائی که بعضی دولت ها و قدرت ها بر علیه ملت های مختلف اعلام می کنند, مثل همین مسئله هولو کاوست. در این دو سالی که ما همدیگر را ندیده ایم, شما و من و ما هم مسائل زیادی را تجربه کرده ایم. برای ما خیلی دشوار بود,هنگامی که شما به زندان برده شدید و ما تمام سعی خودرا به کار بردیم که شما آزاد شوید. دوستان بسیاری در اقصا نقاط جهان, در لندن, فرانسه, آلمان و جاهای دیگر جهان دوستان و همفکران ما تمام تلاش خودرا به کار گرفتند, که شما رها شوید. ما خوشبخت هستیم که شما دوباره آزاد هستید. اینخا می خواهم به این نکته اشاره کنم که این آمادگی برای قربانی شدن , هم از جانب شما و سایر دوستان ضروری است. قدرت هائی که دیگر ملت ها رابا زور زیر فشار گذاشته اند و این اتهامات واهی را مطرح می کنند را نمی شود با خواهش و تمنا از سر راه بر داشت. در مقابل جبر آنان بایستی آمادگی قربانی شدن را باید نشان داد, تا آنها قدم به قدم به عقب رانده شوند. این قدرت ها, من نمی خواهم از کلمه دیگری استفاده کنم, این قدرت ها فکر می کنند که با زور و قدرت خود می توانند بقیه را تا ابد تحت تسلط خود داشته باشند.

آنها مطمعنا" اشتباه می کنند. آنها به مرور زمان در خواهند یافت که هر چه فشار آنها افزون شود, به همان نسبت بیداری خلق ها بیشتر خواهد شد. برای ما به عنوان کسانی که طالب آزادی برای مردم آلمان هستیم و طالب عدالت برای تمام بشریت هستیم و در پی حقیقت یابی مسئله هلو کاوست هستیم, افرادی مثل شما قهرمانان بزرگی هستند. شما پیشقراول و نمونه بزرگی هستید در راه دستیابی به عدالت و این مشکلات که سر راه هستند, قابل حل می بلشند. مردان و زنانی پیدا می شوند که قوی تر از این مشکلات هستند و آنها را حل می کنند.

دکتر توربن : ما در آلمان افرادی را داریم مثل "هورست مالر", "کوین کیتر" و "سیمرمن" و شاید دیگران که کتاب "گرمن رودولف" به نام "دروسی در زمینه هلو کاوست" را می خرند و آن را برای افرادی با مقام و منصب می فرستند و خودرا بر اساس تبصره 130 قانون جزائی مجرم می کنند و سپس با شکایت خود بر علیه خویش به دستگاه قضائی آلمان فشار وارد می آورند تا بتوانند در دادگاه بر علیه دروغ های هلوکاوست افشاگری نمایند.. این یک پدیده جدید است که صد ها آلمانی تاکنون انجام داده اند.

من خودم شخصا" بزودی به مانهایم میروم که تشکیل دادگاهی را بر علیه خود تحریک کنم. این خیلی مهم است. بدین ترتیب می توان نشان داد که آزادی عقیده در آلمان وجود ندارد و شدیدا" سرکوب می شود و یک دیکتاتوری برای کشتن روح انسان ها در جریان است و این که ما بر علیه آن تا آنجا که می توانیم بر علیه آن جار و جنجال می کنیم. آن چه را که تجدید نظر طلبان انجام می دادند بایستی تبدیل به یک جنبش شود.

دکتر رامین: درست سی سال پیش, یعنی در سال 1979 ما هم شرایط مشابهی مثل شما داشتیم. یعنی ما هم یک رژیم دیکتاتوری داشتیم که وابسته به خارج بود. قدرت های خارجی آن رژیم را تحت فشار می گذاشت تا او ما را, یعنی مردم ایران را زیر فشار قرار دهد. من مثلا" مردم آلمان را می بینم که شدیدا" از جانب حکومت خود تحت فشار است, زیرا حکومت خود شدیدا" از جانب رژیم های اسرائیل, آمریکا, انگلستان و غیره تحت فشار است.. اگر مردم حرکت کنند, حکومت یا خودرا اصلاح می کند یا از هم می پاشد.

دکتر توربن: یا اینکه نابود می شود. می میرد.