فضائل عزيزان
http://azizanpress.blogspot.com/2009/05/blog-post_12.html
رکسانا صابري روزنامه نگار ايراني-امريکايي که از بهمن ماه سال گذشته در زندان اوين بود و به اتهام جاسوسي به هشت سال زندان محکوم شده بود به ناگاه در اقدامي بسيار نادر و غير معمول در دادگاه تجديد نظر به دو سال حبس تعليقي محکوم و بلافاصله بعد از ان نيز آزاد گرديد،خبر ازادي وي از بيست و چهار گذشته تيتر اول بسياري از نشريات و رسانه هاي بين الملي درامده و مقامات ارشد امريکايي نيز از اين اقدام دستگاه قضايي ج.ا (شما بخوانيد دولت ج.ا)ابراز خشنودي و تشکر کرده اند.اما آنچه که عامدانه کمتر بدان پرداخته شده و ميشود اينست که براستي رکسانا صابري چگونه و تحت چه شرايطي از اتهام جاسوسي و نهايتا زندان رهانيده شد؟!چرا و چگونه در دستگاه قضائيه ج.ا در راي دادگاه بدوي و تجديد نظر چنين تفاوت فاحش و غير منطقي وجود دارد؟آيا فشارهاي سازمان هاي بين المللي حقوق بشري باعث رهايي وي شدند؟ايا داشتن پاسپورت و تابعيت امريکايي اش باعث و باني رهايي رکسانا شد؟ و...دها سوال بي پاسخ ديگر که ذهن افکار عمومي را به خود مشغول ساخته است.
در تحليل اين موضوع بنظر مي رسد بسيار ساده لوحانه خواهد بود ازادي رکسانا صابري را تحت فشارهاي نهادهاي حقوق بشري و رسانه ها قلمداد نماييم ،زيرا که در طول سه دهه گذشته ج.ا عملا به بيانيه هاي سازمان ها ي مدافع حقوق بشر کوچکترين وقعي ننهاده است وحتي يک مورد را هم سراغ نداريم که يک زنداني تحت فشار چنين سازمان هايي به فوريت از زندان خلاصي يابد.
از فحوا ي مطلب منتشره در سايت امنيتي تابناک نيز ميتوان چنين استنباط کرد، که رکسانا صابري وجه المصالحه اي بيش دردستان رژيم نبود و آمريکا در قبال آزادي وي وعده ازادي ماموران امنيتي ج.ا. را که از دو سال و نيم پيش در زندان امريکا در عراق هستند داده است.
رويه باج خواهي رژيم ج.ا در موارد مشابه نيز گواه اين مدعاست؛براي نمونه در قضيه دستگيري بازرگان نگون بخت آلماني هولمت هوفر نيز ،رژيم در طي مذاکرات محرمانه در تلاش براي زير فشار گذاشتن دولت المان براي ازادي تروريست خود کاظم دارابي در قبال آزادي هولمت هوفر بودو هر از گاهي در بوق و کرنا ميدميد که فلان روز بازرگان آلماني به جرم زناي محصنه اعدام خواهد شد . وزارت خارجه آلمان که تحت فشار خانواده هوفر بود دست به هر کاري ميزد،اما با توجه به اينکه ذستگاه قضايي در آلمان بر عکس ايران يک دستگاه مستقل و جدا از دولت است،قاضي آلماني هرگز زير بار اين معا مله نرفت،و رژيم نيز عملا نتوانست از اين نوع معا مله نتيجه اي کسب کند.
باج خواهي موفق ديگر رژيم که بر عکس قضيه بازرگان آلماني،توانست براي رژيم امتيازاتي به بار اورد مساله مک فارلين و يا همان ايران گيت ميباشد.درست در اوج جنگ ايران و عراق ،که رژيم نياز به تهيه سلاح هاي پيشرفته جنگي داشت،توسط حزب الله لبنان عده اي از شهروندان امريکايي و اروپايي را به گروگان بگيرد و توسط فردي بنام منوچهر قرباني فرد در سال 1991 مستقيما با نمايندگان آمريکايي و حتي اسراييلي به معمله پرداخت و در قبال دريافت مقاديري قابل توجه از تجهيزات جنگي که شامل موشک هاي هاگ و هواپيماهاي اف چهارده بود،گروگان ها را آزاد کرد،که اين موضوع در سايت رفسنجاني نيز به صراحت منعکس شده است که اينجا ميتوانيد ببينيد.
فضائل عزيزان